Deklarację członkowską należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a skan wysłać na info(at)serowarzy.pl. Oryginał prosimy dostarczyć przy najbliższym spotkaniu.

Z logo Stowarzyszenia mogą korzystać wszyscy aktywni Członkowie Stowarzyszenia, jest to zarówno przywilej - jak i wizytówka Stowarzyszenia.