Dr hab. Antoni Pluta

wykladowcy plutaProf. SGGW, ekspert w dziedzinie branży mleczarskiej, współtwórca opisu kwalifikacji zawodowej Serowar Farmerski - wygłosi, podczas konferencji II wielkiego SERwowania, wykład pod tytułem Wybrane aspekty koagulacji i dojrzewania serów”. Kluczowy temat dla wszystkich, którzy dojrzewają lub chcą zacząć swoją przygodę z dojrzewaniem serów. Profesor poruszy aspekty znaczenia dojrzewania serów i wpływu warunków dojrzewania na jakość końcową produktu oraz omówi tzw. głębokość dojrzewania.

Zainteresowania naukowe profesora to m.in. innowacje w technologii produkcji serów, zmiany proteolityczne zachodzące w procesie dojrzewania serów oraz produkty mleczne i ich aspekty żywieniowe. Jego wykład będzie dla Nas inspirującym doświadczeniem wgłębienia się w tajniki serowarstwa.

 

 

Lek. wet. Beata Lebiedzińska
wykladowcy lebiedzinskaOd lat związana z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Świdnicy - wygłosi dla nas wykład pt. "Warunki rejestracji i prowadzenie nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną działalności typu RHD i MLO".
Ukończyła studia na kierunku medycyna weterynaryjna oraz specjalizacyjne "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego" na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a także studia podyplomowe "Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Nieustannie podnosi swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych oraz szeroko pojętej higieny i bezpieczeństwa żywności.
Pani Beata przybliży nam tematykę związaną z rejestracją działalności w ramach RHD oraz MLO, oraz naświetli warunki na jakich weterynaria prowadzi nadzór nad tego typu działalnością rejestrowaną. Mamy nadzieję, że rozwieje nasze obawy przed kontrolą weterynaryjną.

(plik dostępny dla uczestników konferencji)

 
Dr hab. Anna Marta Berthold-Pluta
Anna Berthold-PlutaPani doktor jest z Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie, od lat zajmuje się jakością mikrobiologiczną produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów mlecznych. Bada zmiany proteolityczne zachodzące w procesie dojrzewania serów.
 
Podczas swojego wykładu omówi wybrane aspekty mikrobiologiczne serów farmerskich i przekaże nam wnioski wysunięte na podstawie badań próbek serów produkowanych przez członków naszego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych. Pani Anna wyjaśni zagadnienie głębokości dojrzewania serów i podzieli się obserwacjami z przeprowadzonych badań.

(plik dostępny dla uczestników konferencji)

 

Sławomir Gacka
Sławomir GackaUrodzony w  1956 inżynier ogrodnik, wychował się na wielkopolskiej wsi, w Bratuszynie i tam do dziś prowadzi gospodarstwo rolne i działalność zawodową. Uczył się w jednym z najlepszych wówczas techników ogrodniczych w Polsce w Powierciu. Ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale ogrodniczym SGGW w 1980 r. W latach 1983-84 stypendysta prof. Szczepana Pieniążka w USA. Dziś jest Prezesem 
ProBiotics Polska

Sp. z o.o. ProBiotics Polska to firma rodzinna, która od ponad 11 lat zajmuje się wdrażaniem i upowszechnianiem probiotechnologii – technologii opartej na żywych probiotykach i innych pożytecznych mikroorganizmach. W swojej technologii firma wykorzystuje naturalnie zachodzące procesy fermentacji i znajduje ich zastosowanie w uprawie zbóż, warzyw i owoców, w chowie i hodowli zwierząt, uszlachetnianiu gnojowicy i obornika oraz naturalnej bioasekuracji.
Pan Sławomir podczas swojego panelu przybliży temat stosowania pożytecznych mikroorganizmów w chowie zwierząt. Pochyli się nad aspektem poprawy dobrostanu zwierząt ściśle związanym z poprawą jakości mleka. Panel zakończy się dyskusją, podczas której będzie można zadać nasuwające się pytania.

(plik dostępny dla uczestników konferencji)

 
Anna Darasz-Żur

Anna ŻurUkończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w administracji Konsulatu Generalnego RP we Lwowie (2009-2015) oraz Ambasady RP w Kijowie (2017-2018), gdzie współorganizowała szereg wydarzeń promocyjnych, w tym o charakterze międzynarodowym. Pracę w Instytucie Badań Edukacyjnych rozpoczęła w roku 2018 jako specjalista ds. seminariów.

Obecnie jako specjalista ds. badań i analiz była zaangażowana m.in. w prace zespołu przygotowującego opis kwalifikacji „Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski”. Wraz z Borisem Poleganowem zaprezentuje założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Boris Poleganow
Boris PoleganowAbsolwent Wydziału Technologii Żywności SGGW. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją, zarządzaniem jakością oraz tworzeniem strategii organizacji. Od 2017 roku pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie zajmuje się wsparciem metodycznym podmiotów tworzących opisy kwalifikacji rynkowych.
Wspierał pracę zespołu ekspertów ze Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych nad opisem kwalifikacji „Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski”.
 
Podczas wspólnego wykładu z Anną Darasz-Żur przedstawi założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji cząstkowych rynkowych. Omówi rolę jaką mogą pełnić kwalifikacje w rozwoju biznesu.
(plik dostępny dla uczestników konferencji)
 

Dr. hab. Józefa Chrzanowska
Józefa ChrzanowskaProfesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracuje w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością. Specjalizuje się w biotechnologii mleczarskiej, ukierunkowana na badania możliwości wykorzystania nowych enzymów proteolitycznych pochodzenia mikrobiologicznego w przetwórstwie mleka, a także wykorzystaniem drożdżowych kultur starterowych w serowarstwie. Pani profesor Chrzanowska jest współautorką wielu prac naukowych w tym skryptów, książek oraz zgłoszeń patentowych. Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie wyróżniana nagrodami rektora, została też odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uzyskała też Srebrną Odznakę Honorową NOT.
 
Na konferencji szkoleniowej II Wielkiego SERwowania poprowadzi dla Nas dwa wykłady pt. "Z czego wyrabiamy sery" oraz "Serwatka to też surowiec". Pani profesor przekona Nas o właściwościach prozdrowotnych mleka umacniając tym samym jego rolę jako najbogatszego źródła Ca w diecie małych dzieci, źródła białka i kompleksu witamin z grupy B oraz cennych minerałów. Wypowie się na temat obciążeń alergennych, za które winione mleko. Dodatkowo przybliży walory zdrowotne serwatki. Przekona Nas, aby nie patrzeć na serwatkę jako na produkt uboczny, a cenne i wartościowe źródło łatwo przyswajalnych białek o prozdrowotnym i wielopoziomowym oddziaływaniu na organizm.
(plik dostępny dla uczestników konferencji)
 
 
Mariusz Dobies
Mariusz DobiesWykład pt. "Wpływ żywienia małych przeżuwaczy na skład produkowanego przez nie mleka i jego przydatność do przetwórstwa" wygłosi dla Nas doradca ds. małych przeżuwaczy Pan Mariusz Dobies z Trouw Nutrition Polska.
Mariusz Dobies jest absolwentem zootechnikiem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 2000 roku związany zawodowo z tematyką przeżuwaczy, ukończył prestiżowy kurs w Ruminant Academy oraz intensywny kurs dotyczący żywienia małych przeżuwaczy w Hiszpanii. Do tamtej pory prowadzi doradztwo żywieniowe dla hodowców małych przeżuwaczy. W trakcie swojej kariery zawodowej odnotował wiele teoretyczno-praktycznych zagranicznych szkoleń związanych z hodowlą owiec oraz kóz. Pan Mariusz Dobies jest także prelegentem Koziej Szkoły gdzie szeroko omawia aspekty związane z użytkowaniem kóz.
 
Podczas swojego wystąpienia Pan Mariusz Dobies poruszy tematykę wpływu żywienia na finalną jakość surowca oraz wartość poszczególnych parametrów mleka. Dla wszystkich hodowców pozyskujących mleko na potrzeby przetwórstwa jest to integralną, jeśli nie najważniejszą kwestią pozyskania dobrego produktu końcowego. Poruszymy tematykę uzupełniania paszami treściwymi mleka siennego, które stanowi najwartościowszy surowiec dla serowarstwa. To będzie naprawdę ciekawa prelekcja!
(plik dostępny dla uczestników konferencji)