naglowek

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i zagrodowych oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizują projekt „Rozwój serowarstwa farmerskiego i zagrodowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020’’, Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 -2023.

Grupą docelową konferencji będą rolnicy, osoby związane zawodowo z produkcją serowarską i innych produktów mlecznych oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką, doradcy.

Cel konferencji:
- przeszkolenie uczestników konferencji w obszarze przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego i wspólnej promocji produktów,
- wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Omawiane tematy:

- Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu żywności na poziomie gospodarstwa rolnego - skrócone łańcuchy dostaw
- Przetwórstwo mleka jako alternatywny sposób na dochód w gospodarstwie
- Budowanie marki produktów wysokiej jakości
- Turystyka serowa jako dodatkowy sposób promocji regionu, gospodarstwa i wyrobów
- Szlak serowy jako sposób na łączenie sił w gospodarstwach
- Lokalne atrakcje jako pomysł na dodatkową promocję gospodarstwa na szlaku serowym
- Innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie farmerskim i zagrodowym w gospodarstwie rolnym - prezentacja dobrych praktyk

Cenieni wykładowcy:

 • prof. dr hab. Beata Kuczyńska
  - dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW, inż. Monika Lasoń
  - Gieno Mientkiewicz
  - Monika Liberacka - Juchowo Farm
  - Paweł Bietkowski - Stowarzyszenie Demeter Polska
  - Realizatorzy i uczestnicy projektu

ksow 2023 001ksow 2023 002ksow 2023 003ksow 2023 004ksow 2023 005

Konferencja odbyła się w dniu 21.10.2023 w godz. 9:00 - 19:00 r. na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w obiekcie hotelowym AGRO przy ul. Zwycięskiej 4. 

Nieodłacznym elementem projektu jest również wydanie publikacji przedstawiającej dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w serowarniach zlokalizowanych na terenie trzech województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, w której zostaną przedstawione tematy związane z przetwórstwem mleka, turystyką serowarską, szlakiem serowym, oraz dobre praktyki w przetwórstwie farmerskim i zagrodowym.

ksow 2023 006

Wydana broszura jest do obejrzenia online oraz pobrania pod linkiem "Publikacja".

naglowek ksow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020